Bijblijven; dat is nogal wat. Dat betekent niet alleen ontwikkelingen en bedreigingen zien maar ook nog eens exact op tijd en in de juiste richting om- en bijscholen om erop in te spelen. Of naast het werk allerlei activiteiten oppakken waardoor je groeit en meer leert. Hoe doe je dat zonder alles tegelijkertijd op je nek te nemen? Daar komt het CNV (ja die vakbond) om de hoek kijken. Niet alleen, maar samen met allerlei instanties en bedrijven! Wij helpen je om in stapjes voorbereid te zijn op die snel veranderende arbeidsmarkt.

Visie van het CNV

De visie van het CNV is dat werkloosheid voorkomen kan worden, wanneer de arbeidsmarktinfrastructuur voorkomt dat werkenden vastroesten in hun werk, of zich onvoldoende ontplooien om een vakbekwame werkende te blijven. Wanneer werkenden de regie nemen op de eigen loopbaan, betekent dit dat zij proactief werken aan werkzekerheid voor zichzelf en minder afhankelijk worden van baanzekerheid.

De Sociaal Economische Raad

De SER heeft in een recent rapport enkele belangrijke knelpunten op de arbeidsmarkt benoemd. In het kort komt het er op neer dat er beter samengewerkt moet worden in Nederland om werkenden en werkzoekenden beter te ondersteunen. Op basis van dit rapport is het CNV aan de slag gegaan met verschillende pilots onder de noemer ‘ Jij blijft bij’.

CNV wil met zijn projecten onder de noemer “Jij blijft bij’ pilots uitvoeren die mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de arbeidsmarktinfrastructuur onderzoeken. Het project zet intersectorale samenwerkingsverbanden en instrumenten in voor een systematiek die mensen activeert de regie op de eigen loopbaan te nemen en daarmee te groeien naar vakbekwame of ondernemende werkende.

Opbouw van het project

Het project bestaat uit vijf pilots: drie regionale en twee landelijke. Een van deze landelijke pilots is een ‘regiepilot’ en zal zich richten op het faciliteren en analyseren van de (uitkomsten van de) vier andere pilots.

  1. Regiepilot (SRA1)
  2. Coöperatie mobiliteitscentra (DW1)
  3. Adviescentra Friesland met het Leerwerkloket (DW2)
  4. Werkgeversnetwerk Mobiliteit Utrecht (DW3)
  5. Landelijk e-platform loopbaanontwikkeling (DW4)
TOP