Het bedrag dat wij de mogen aanbieden komt voort uit een subsidie en kent een aantal verplichtingen. Deelname is vrijwillig, alleen niet vrijblijvend. Wij spreken graag het volgende af met de deelnemende organisaties (door middel van een 'verklaring van deelname'):

1. Urenregistratie

Urenregistratie deelnemende organisatie van 160 uur bij een voucher met de maximale waarde van de inzet door het bedrijf (NIET de te ontwikkelen medewerker) op het thema duurzame inzetbaarheid. Het aantal uren wordt naar verhouding aangepast als de voucher een lagere waarde heeft (de doorlooptijd is tot eind 2018). Het aantal definitief te schrijven uren wordt bepaald door de hoogte van het uurtarief van betrokkene, zie punt 2. Het deelnemende bedrijf levert de geregistreerde uren maandelijks aan door het invullen van een 'rapportage geïnvesteerde uren werkgever'. De rapportage moet corresponderen met de agenda van betrokkene.

2. Salarisstrook

Betrokkene stelt eenmalig een salarisstrook ter beschikking voor het berekenen van het aantal te schrijven uren (zie punt 1). Het aantal uren is namelijk afhankelijk van de hoogte van het uurtarief. De eigenaar of DGA mag op vastgesteld tarief uren schrijven (€32,00).

a. De salarisstrook is van de eerste maand waarin projectactiviteiten zijn uitgevoerd;
b. Vermeldt naam en BSN van de uitvoerder;
c. Vermeldt bruto maandloon;
d. Vermeldt de omvang van het dienstverband;
e. Is voorzien van de tekst ‘kopie conform origineel’, een datum en handtekening van de functionaris van de deelnemende organisatie.
f. De betreffende vertegenwoordiger van de organisatie kan, vanwege privacy, de loonstrook zelf rechtstreeks sturen naar: CNV Vakcentrale, t.a.v. de heer J. Aussems, controller. Postbus 2475, 3500 GL Utrecht o.v.v. ‘Vertrouwelijk’. Daar wordt de loonstrook in een afgesloten kast bewaard.

3. Delen

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Wij vragen de organisaties, de medewerkers en providers de opgedane kennis te delen met anderen deelnemers door mee te werken aan uitingen in media en in netwerken het project positief uit te dragen.

4. 'Meten is weten'

‘Meten is weten’ is een gevleugelde uitspraak, organisaties willen weten wat investeringen opleveren. Wij ook! Wij vragen jouw medewerking aan onderzoek op bedrijfsniveau. Meer informatie volgt.

5. Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding vanuit de voucher in aanmerking. 

6. Opleidingen

Opleidingen komen niet voor vergoeding vanuit de voucher in aanmerking.

TOP